Operational maps

Select Pages

 

 

 

Maps – source materials:

1) Cartography*:
 • Atlas ziem polskich, tom I, Wielkie Księstwo Poznańskie, Zygmunt Światopełk Słupski, Poznań 1911.
 • Wielkie Księstwo Poznańskie, 1 300 000, pod red. Józefa Górskiego, Poznań 1919.
 • Posen, 1 : 10 000, Pharus, Berlin 1911.
 • Plan miasta Poznania, 1 : 15 000, pod kier. Eugeniusza Romera, Lwów 1922.
 • Mapa Szczegółowa Polski, 1 : 25 000, WIG, Warszawa 1920 – 1929.
 • Mapa Taktyczna Polski, 1 : 100 000, WIG, Warszawa 1924 – 1939.
 • Messtischblatt, 1 : 25 000, Königlich Preussische Landesaufnahme, Berlin 1889 – 1919.
2) Bibliography**:
 • Powstanie Wielkopolskie 1919, Bogusław Polak, Warszawa 2015.
 • Śladami Powstania Wielkopolskiego, Paweł Anders., Poznań 2008.
 • Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego, pod red. Janusza Karwata i Marka Rezlera, Poznań 2018.
 • Ziemia gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Janusz Karwat, Poznań 2018.
 • Bój o Szubin, Włodzimierz Lewandowski, Aleksander Załęski, Poznań 1937.
 • Gemeindelexikon fur die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln, Verlag des Koniglichen Statistischen Landesamts, Berlin 1912.


* used to create topgraphic and administrative layers
** used to create thematic map layers