Weapons, Uniforms

 


Leszek Rościszewski

Boards presenting uniforms, weapons, formations and colors of the Greater Poland Uprising army from 1918-1920.

References:

1. Kruszyński B., Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, Poznań 2010

2. Rezler M., Wielkopolskie oddziały powstańcze oraz siły zbrojne w byłym zaborze pruskim 1918-1920 – ubiór, oporządzenie, odznaki, B. Polak (red.), Barwa i broń sił zbrojnych Wielkopolski w latach 1918-1920, Koszalin 1988, s. 33-86

3. Szaładziński K., Rościszewski L., Polsce zawsze i wszędzie służyć będę. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918-1920, Poznań 2012

4. jw., Przenikają z ulicy odgłosy strzałów. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918-1920, cz. II, Poznań 2014